Sharefunding

MiFox heeft als visie om de aandelenmarkt terug te brengen zoals deze 400 jaar geleden opgezet is: Voor iedereen, van iedereen. Sharefunding maakt dit weer mogelijk door aandelen uit te geven aan je eigen community.

Sharefunding is het digitaliseren van je aandelen.

Sharefunding is de ideale manier voor scale-ups om op een gezonde manier verder te groeien. Door het uitgeven van aandelen aan: investeerders, stakeholders, klanten, friends & family kan een bedrijf schulden vrij verder groeien. Op deze manier kan je samen meer waarde creëren via eigen vermogen. Sharefunding is een levenscyclusoplossing. Het is niet iets dat je even snel doet, het is een bewuste stap waar je voor de lange termijn inzit.

crowdfunding

Sharefunding Specialist

—————————————————————————————————————————————

Eyevestor

Sharefunding kan je voor meerdere doeleinden gebruiken:
– Groeikapitaal ophalen
– Talent behouden via werknemersparticipatie:
– Uitkeren van loyaliteitsbonussen aan stakeholders

Crowdfunding en sharefunding worden vaak door elkaar gehaald. Echter zitten tussen beide grote verschillen. Bij crowdfunding wordt er gebruik gemaakt van vreemd vermogen terwijl er bij sharefunding juist gebruik wordt gemaakt van eigen vermogen. Daarnaast gaat crowdfunding alleen door als de ronde volledig gevuld is, bij sharefunding is een ronde succesvol ook zonder volledige funding.

Wij bieden sharefunding aan via het sharefunding platform Eyevestor. Eyevestor is hét platform om samen met jouw community verder te groeien.

Enkele voorbeelden van Sharefunding via Eyevestor zijn

Lage kosten door digitalisering

Wie bekend is met de notaris om aandelen over te dragen weet dat het passeren van eigenaarschap naast €600+ kosten, veel tijd en proces met zich meebrengt. Omdat eyevestor de aandelen digitaliseert, worden de kosten per aandeelhouder drastisch verlaagd. Je betaalt als ondernemer namelijk maar 1 x notariskosten (bij de opzet van de entiteit (STAK, NV of Coöperatie) en vervolgens kan je de aandelen digitaal uitgeven voor een oneindig aantal aandeelhouders. Hierdoor zijn ondernemers in staat om hun personeel onderdeel te maken van het bedrijf. (Werknemersparticipaties) Daarnaast kunnen de ondernemers hun aandelen verkopen op het platform om (groei)kapitaal op te halen; sharefunding. Eyevestor maakt het mogelijk!

Primaire en Secundaire markt

Op Eyevestor kan in principe ieder bedrijf gemakkelijk aandelen uitgeven. Dit is de primaire markt. Na de uitgifte kunnen investeerders hun aandeel via Eyevestor verhandelen op de marktplaats. Dit is de secundaire markt. Vooral de secundaire markt is belangrijk omdat het de waarde in het bedrijf tastbaar maakt. Met de combinatie van een primaire en secundaire markt geeft Eyevestor ondernemers de mogelijkheid om een sterke community te bouwen die achter het bedrijf staat. Tegelijkertijd geeft Eyevestor investeerders de vrijheid en flexibiliteit om hun aandeel weer te verkopen wanneer gewenst. 

Directe relatie (bilateraal)

Alles wat op Eyevestor gebeurt is bilateraal (direct) tussen ondernemer en investeerder. Dit houdt in dat investeerders een direct aandeel nemen in het bedrijf zonder tussenkomst van andere partijen. Eyevestor is de digitale omgeving waarbinnen de participatie plaatsvindt, software-as-a-service. Ondernemers hebben direct toegang tot het geïnvesteerde geld na de transactie van de investeerder, 24/7. Door de relatie zó direct te maken geven wij ondernemers de kans om een sterke community te bouwen met betrokken stakeholders. Van werknemer, klant of investeerder naar ambassadeurs.